Girona Weekend

ESTUDIANTS UdG

15€

Girona Weekend

NO ESTUDIANTS UdG

20€

També hi ha l’opció de fer pagament amb transferència bancària al compte:

ES74 2100 8332 2123 0002 4401

Concepte: Girona Weekend – Nom i cognom