Us heu inscrit correctament al Girona Weekend!

Últim pas! Fés el pagament

ESTUDIANTS UdG: 15€

NO ESTUDIANTS UdG: 20€

El pagament es fa per transferència bancària al compte:

ES42 2100 9046 9102 0001 8200

Concepte: Girona Weekend – Nom i cognom