Com a Formador de Gestión del Cambio Empresarial, 10 anys acompanyant a

professionals de diferents organitzacions a incrementar els seus coneixements,

habilitats y actituds per adaptar-se a les noves situacions del mercat i per tant atreure el màxim rendiment del seu saber.

Formacions en vendes, comunicació, negociació, planificació d’objectius i lideratgeen empreses líders en el sector de les telecomunicacions, serveis jurídics,farmacèutic, industrials, y distribució.

Anteriorment més de 10 anys d’experiència en càrrecs executius com a Dr. General

en empresa nacional, i com a Dr. Comercial i d’operacions en multinacionals dels

sector de industrial i distribució.