La Càtedra Fundació Princesa de Girona rep el premi Impulsor Empresari

imPremi2016

El Premi Impulsor Empresari, va recaure sobre la Càtedra Fundació Princesa de Girona (FPdGI) de la UdG, pel «suport a l’emprenedor», per l’aposta per «noves empreses» i pels «programes anuals d’emprenedoria».

Share this Post!

About the Author : Càtedra Emprenedors Udg


Send a Comment

Your email address will not be published.