Agéncia Espanyola de Cooperació Internacional para el Desarrollo (AECID)

www.aecid.es

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional para el Desarrollo (AECID) ofereix diverses ajudes i subvencions per a aquelles empreses que treballin en projectes de cooperació i desenvolupament en altres països.


 

Cambra de Comerç de Girona

www.cambragirona.cat

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona és una Corporació de Dret Públic, creada l’any 1889, que la legislació vigent configura com a òrgan consultiu i de col•laboració amb les administracions públiques, i que està subjecta a la tutela de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.


 

CEOE

www.ceoe.es
Web de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials. Ofereix cursos de formació a distància, informació sobre temes econòmics d’actualitat i molts altres serveis per als seus associats.


 

Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME)

www.cepyme.es

La Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) és una organització professional per a la defensa, representació i foment dels interessos de la petita i mitjana empresa i l’empresari autònom.


 

Empresarias.net

www.e-empresarias.net

Servei que s’emmarca dins del Programa de Suport Empresarial a les dones promogut per l’Institut de la Dona i el Consell Superior de Cambres de Comerç i que pretén familiaritzar a les empresàries amb les noves tecnologies.


 

Empresa Nacional d’Innovació S.A (ENISA)

www.enisa.es

L’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) és un organisme de capital públic, adscrita al Ministeri d’Economia. La seva activitat bàsica consisteix a buscar nous instruments financers de suport a la pime. En concret, ofereix com a fórmula de finançament el préstec participatiu.


 

GIRONA EMPRÈN

www.girona.cat/gironaempren

Girona Emprèn és un nou servei de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Girona, que presta serveis d’informació, orientació i assessorament per a la creació d’empreses, així com el suport per a les que ja estan en funcionament.


 

INICIA: Per la creació d’empreses

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/

El portal de creació d’empreses de la Generalitat de Catalunya. Programes per a: dones emprenedores, treball autònom, cooperatives i societats laborals i joves emprenedors.


 

Associació de Joves Empresaris de Girona (AjEG)

www.ajeg.org

L’Associació de Joves Empresaris de Girona va ser fundada l’any 1996 amb la intenció d’atendre les necessitats d’informació, finançament, formació, assessorament, investigació i perfeccionament de les empreses associades.


 

Associació de Joves Empresaris de Catalunya (AjEC)

www.aijec.es

L’Associació de Joves Empresaris de Catalunya va néixer fa prop de 30 anys com una organització sense ànim de lucre. Te com a principal objectiu representar, defensar i gestionar els interessos específics dels joves empresaris, tant davant la societat com l’administració pública, així com per impulsar l’esperit emprenedor dels joves i recolzar-los en la seva trajectòria empresarial des de l’experiència dels joves que ja ens hem iniciat en l’emprenedoria.