Presentació i objectius

La Càtedra de Joves Emprenedors es creà l’any 2009 dins el marc de col·laboració que mantenia Bancaja amb diferents universitats de Catalunya i Espanya. A partir de l’any 2018, signa un conveni de col·laboració amb la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM) amb l’objectiu principal de fomentar l’esperit i la vocació empresarial, donant suport a les iniciatives emprenedores i a la generació de nous projectes empresarials a les comarques gironines.

Les institucions promotores d’aquesta càtedra volen contribuir a alimentar el talent, estimular el lideratge i oferir entrenament i oportunitats als potencials emprenedors, per mitjà de l’organització de diverses activitats i programes relacionats amb l’emprenedoria i la creació d’empreses.

És en aquest sentit que les activitats de la Càtedra s’emmarquen en tres grans grups. En primer lloc, en tant que som part del teixit universitari, desenvolupem activitats acadèmiques que van des de l’elaboració de projectes de formació i/o de recerca vinculats a l’emprenedoria, tant propis com en col·laboració amb d’altres membres de la xarxa universitària. En segon lloc tenim les activitats pròpies de foment de l’emprenedoria, que tenen per objectiu fomentar-la tant dins del col·lectiu d’estudiants com en el d’exestudiants de la UdG. Finalment, i com no pot ser d’altra manera, la Càtedra realitza activitats de col·laboració amb empreses, institucions, organitzacions, etc. que porten a terme activitats específiques relacionades amb el món emprenedor.

Aquest ventall d’activitats que s’ofereixen i es promouen des de la Càtedra pretenen complementar l’esforç que es realitza des d’altres àmbits universitaris, institucionals i empresarials en el camp de l’emprenedoria tot fomentant la creació d’una xarxa que ha de permetre als joves universitaris conèixer de primera mà el seu entorn econòmic i empresarial més proper.

Us convidem, doncs, a consultar habitualment aquesta pàgina web on hi trobareu, entre altres coses, informació actualitzada del conjunt d’activitats que al llarg de l’any s’aniran programant.

 

Dra. Laura Vall-llosera Casanovas

Directora